Velkommen

 
 

er et latinsk verb som betyr å opphøye, heve, vokse - eksaltere...

Attollo AS kan komme til å engasjere seg i litt av hvert, så lenge det er noe som vokser og gror, eller bidrar til vekst eller at noe opphøyes.

Eksempler kan være trivsel, kunnskap, banksaldo, innsikt, og mye mer.


Inntil jeg fjerner dette avsnittet, må disse sidene beraktes som ‘kladd’ og under utvikling! Det tar litt tid, men det skal bli fint når det er ferdig!  :-)

 

Attollo...

attollo

V TRANS
raise/lift up/towards/to a higher position; erect| build; exalt; extol| exalt